آشنایی با فرهنگ مالزی، مراسم عروسی

18 Nov 2016

هنرمندان شرکت کننده در بینال در روز هفدهم نوامبر همگی در جشن عروسی که به صورت نمادین برای معرفی فرهنگ مردم مالزی برپا شده بود شرکت کردند. در این مراسم علاوه بر بازدید از محل، هنرمندان از نزدیک با تهیه غذای مراسم هم آشنا می شدند. برخی از هنرمندان هم با اشتیاق در تهیه غذا به برگزار کنندگان کمک کردند. آموزش رقص محلی که با موسیقی بومی جزیزه لنکاوی همراه بود هم بخشی از این مراسم بود. یک روز شاد و مفرح که علاوه بر مفرح بودن مراسم جنبه آموزش آن نیزفراموش نشده بود

آموزش و تهیه غذای سنتی مالزی به هنرمندان
آموزش و تهیه غذای سنتی مالزی به هنرمندان
آموزش نحوه پوشیدن لباس سنتی به هنرمندان
آموزش نحوه پوشیدن لباس سنتی به هنرمندان
همکاری هنرمندان در تهیه غذا
همکاری هنرمندان در تهیه غذا
برخی از هنرمندان در گوشه ای ازمراسم مشغول به نقاشی
برخی از هنرمندان در گوشه ای ازمراسم مشغول به نقاشی
امضا و یادگاری هنرمندان
امضا و یادگاری هنرمندان
عکس یادگاری برگزارکنندگان و هنرمندان
عکس یادگاری برگزارکنندگان و هنرمندان