Zheng yan hong 1975.10.28 BORN IN THE FUJIAN CHINA , HE GRADUATED FROM
FROM THE FUJIAN ACADEMY OF FINE ART. 2012 .09.08 SINGPORE CHINESE YEAR ART EXHIBITION.
2013 .09.08 SINGPORE CHINESE YEAR ART EXHIBITION.
2014.12.16 LANGKAWI ART BIENNALE MALAYSIA
2015.09.07 TAIWAN HUALIAN ART BIENNALE.
2016.03.05 FUJIAN XIAMEN ART BIENNALE.
2017.03.05 FUJIAN XIAMEN ART BIENNALE.
2019.09.11 FUJIAN XIAMEN ART BIENNALE.